cfd

CFD (Contract for Differences) czyli kontrakt różnicowy jest pochodnym instrumentem finansowym. Zgodnie z definicją Komisji Nadzoru Finansowego instrument pochodny jest to taki instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego zwanego instrumentem podstawowym (bazowym). Prościej mówiąc podstawą inwestycji nie jest transfer kapitału np. zakup i sprzedaż akcji lub towarów tylko transfer ryzyka czyli zakłada się wzrost lub spadek indeksu. Kontrakty różnicowe można zawierać zarówno na wzrosty jak i spadki bazowego instrumentu finansowego. Operować można na wielu rynkach takich jak akcje, rynek towarów i surowców, kryptowalut i innych.

W jaki sposób działa CFD?

Kontrakty CFD w swoim działaniu opierają się na dźwigni finansowej tzw. lewarze. Mechanizm ten pozwala na inwestycję małych kwot (depozytu) i otwarcie pozycji o większej wartości dając szanse na większy zarobek. Trzeba pamiętać, ze działa to także w druga stronę i może zwiększać ryzyko strat. Więcej o mechanizmie lewara przeczytasz tutaj. Dźwignia finansowa sprawia, że nawet „szary Kowalski” może zacząć inwestować dysponując małymi kwotami. Oczywiście aby działać na rynkach finansowych musimy korzystać z brokera inwestycyjnego.

Jakie są koszty obsługi kontraktów różnicowych?

Koszty jakie należy ponieść inwestując w kontrakty CFD w dużej mierze zależą od instrumentu bazowego i są zróżnicowane. Najczęściej jest to stosunkowo niewielka prowizja 1-10USD lub kilka dziesiątych procenta (0,18*0,2%).

Rozważmy dla przykładu transakcje z brokerem Banku, którego prowizja na CFD dla rynku akcji wynosi 0,18%. Prowizje płaci się przy otwarciu (kupnie) i zamknięciu (sprzedaży) kontraktu. Inwestor gra na wzrost ceny (pozycja long) kupuje 100 jednostek przy spreadzie 90/92. Płaci prowizję w wysokości 16,56zł (100 jednostek * kurs 92zł * 0,18% = 16,56zł). Spread zmienił się do 98/100 i inwestor postanowił zamknąć pozycję (sprzedać) po nowej cenie. Prowizja zamknięcia wynosi 17,64zł (100 jednostek * kurs 98zł * 0,18% = 17.64zł). Całkowity koszt obsługi takiego zamówienia wyniósł 34,20zł. Całkowity zysk z transakcji wyniósł 600zł – 34,20zł =565,80zł. Wynika on z różnicy wartości sprzedaży i wartości kupna 9800zł-9200zł = 600zł (kurs 98zł * 100 jednostek – kurs 92zł*100 jednostek) pomniejszoną o prowizję 34.20zł

W przypadku gdyby kwotowanie spadło do wartości 85/90. Inwestor straciłby 731,86zł. Na stratę składa się strata wynikająca z różnicy kursowej kurs 85zł*100 jednostek – kurs 92zł*100 jednostek (8500zł-9200zł) oraz koszt prowizji (16,56zł przy kupnie oraz 15,30zł przy sprzedaży.

Gra na spadki (shorty) w CFD

Jak zostało wspomniane wcześniej przy kontraktach CFD można grać również na spadek. W tym przypadku gdy przewidujemy spadek wartości instrumentu najpierw sprzedajemy kontrakt CFD po spadku ceny kupujemy i zamykamy pozycje. Nasz zysk to jest różnica pomiędzy (niższą) ceną kupna, a (wyższą) ceną sprzedaży pomniejszoną o prowizje. Również w tym przypadku istnieje ryzyko, że wartość instrumentu wzrośnie. Gra na shorty wykorzystywana jest często aby zabezpieczyć się przed utratą kapitału w przypadku inwestycji długoterminowych. Jeżeli nabyliśmy jakies aktywa z planem zwrotu w dłuższej perspektywie to otwierając shorty. Zarobimy, a przynajmniej zredukujemy straty nawet jeżeli nasz instrument chwilowo zaliczył dołek. Po odbiciu w dłuższym terminie zrealizujemy zarobimy na sprzedaży aktywów i zrealizujemy nasz plan.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here