Uprawnienia sep – doskonalenie zawodowe elektryków

Jeszcze kilkanaście lat temu niewiele osób miało możliwości, by studiować. Ważny był wybór szkoły, która nauczy konkretnego zawodu i pozwoli znaleźć pracę. Popularne były szkoły zawodowe oraz techniczne. Obecnie ten trend powraca, ponieważ przedsiębiorcy wskazują potrzebę kształcenia młodych osób w konkretnym zawodzie. Na rynku brakuje także elektryków, szczególnie z doświadczeniem.

Doskonalenie zawodowe elektryków – uprawnienia sep

Sep to skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich, czyli polskiej organizacji pozarządowej zrzeszającej inżynierów, techników, a nawet uczniów techników i szkół zawodowych szeroko rozumianej elektryki. Ma za zdanie wspieranie wszelkiego działania elektryków. Odgrywa też ważną rolę w zakresie nabywania uprawnień oraz w doskonaleniu zawodowym. Stowarzyszenie organizuje kursy, które mają przygotować osobę do egzaminów. Pozytywne zdanie egzaminów pozwoli osobie zajmować się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w grupach: elektroenergetycznej, cieplnej i gazowej. Sep uprawnienia są najważniejsze i najbardziej powszechne wśród elektryków. Ważne są nie tylko w Polsce, ale i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych. Posiadając sep uprawnienia można swobodnie pracować w zawodzie elektryka za granicą.

Jak zdobyć uprawnienia sepowskie?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci dokładnie określa, jaki zakres wiedzy wymagany jest na takim stanowisku. Nabycie uprawnień sepowskich ma być potwierdzone świadectwem wydanym przez komisję kwalifikacyjną. Stowarzyszenie zajmuje się szkoleniem w Oddziałach zlokalizowanych na terenie całego kraju, także w Centralnym Ośrodku Szkoleń i Wydawnictw. Następnie powołuje około 100 komisji kwalifikacyjnych do wydawania sep uprawnień. Zatem uprawnienia sepowskie nadawane są na podstawie zdobytych kwalifikacji oraz odpowiednio zdanych egzaminów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here