5 powodów, dla których warto inwestować w ETF

Czy warto wrzucić fundusze ETF do swojego portfela inwestycyjnego? Popularne w ostatnim czasie ETF-y mają bez wątpienia wiele różnych zalet. Czy mają jednak przewagę nad innymi rozwiązaniami? Sprawdź nasz poradnik i poznaj najważniejsze powody, dla których początkujący trader powinien się zainteresować tym instrumentem finansowym.

Powód nr 1 – dywidendy

Każdy trader wie, że inwestycje to nie tylko zyski kapitałowe, ale także dywidendy. W przypadku funduszy ETF kwestia wypłaty dywidendy z inwestycji wyglądają dwojako.

Fundusze ETF mogą wypłacać dywidendy pieniężne, które wyliczane są jako średnia ważona dywidend wypłaconych przez spółki indeksowe. W takiej sytuacji dywidenda podlega podatkowi od zysków kapitałowych.

Jednakże znacznie korzystniejszą z punktu widzenia podatków, jest polityka polegająca na reinwestycji dywidend. W tej sytuacji trader nie jest obciążony podatkiem, co z kolei wpływa na większy zwrot zainwestowanego kapitału.

Powód nr 2 – dostępność

Fundusze ETF są bez wątpienia łatwo dostępne i notowane na giełdzie na identycznych zasadach jak choćby akcje. Równie łatwo inwestor może je kupić.

Chcąc inwestować w fundusze ETF notowane na warszawskiej GPW do wyboru są tylko 4 fundusze. Na szczęście wachlarz funduszy ETF notowanych na międzynarodowych giełdach jest zdecydowanie szerszy i od niedawna dostępny również dla polskich inwestorów. Jeśli jesteś zainteresowany otwarciem rachunku brokerskiego przejdź do strony Saxo Bank Polska i zyskaj dostęp do  ponad 3000 funduszy ETF z ponad 30 giełd z całego świata.

Powód nr 3 – dywersyfikacja portfela

Przeciętny inwestor, dzięki funduszom ETF może sobie pozwolić na znaczną dywersyfikację portfela. Za pomocą jednego papieru wartościowego może kupić indeks zawierający aż 500 spółek! Takie możliwości dają właśnie ETF-y. Inwestując w fundusze ETF, inwestor w pewnym sensie staje się właścicielem akcji całego indeksu.

Powód nr 4 – płynność

Cechą charakterystyczną funduszy ETF jest płynność, którą można nazwać nawet nieograniczoną. Czuwają nad nią tak zwani animatorzy rynku czyli podmioty wystawiające na giełdzie przeciwstawne zlecenia sprzedaży bądź kupna przy stosunkowo niskim spreadzie. To właśnie ta prosta taktyka tak świetnie wspomaga płynność funduszy ETF.

Powód nr 5 – szerokie możliwości

Fundusze ETF dostępne w naszym kraju są notowane na 4 giełdach, takich jak NYSE, NASDAQ, Deutsche Börse oraz London Stock Exchange. Umożliwiają one inwestowanie w ETF-y akcji spółek z całego świata, w tym sektorowe, surowcowe oraz płodów rolnych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here